Pirates of the Caribbean ID
" Ни с места! Я обронил мозги!"
Свободная тема.

@темы: Разговорчики